Gunakan skala 1 hingga 6 dan tandakan pilihan anda
SKALA
1 – Amat Tidak Berpuas Hati/High Unsatisfied
2 – Tidak Berpuas Hati/Unsatisfied
3 – Kurang Berpuas Hati/Not Satisfied
4 – Sederhana Puas Hati/Partially Satisfied
5 – Berpuas Hati/Satisfied
6 – Amat Berpuas Hati/Highly Satisfied

Tempahan/Reservation

1

2

3

4

5

6

Pendaftaran/Reception

1

2

3

4

5

6

Pembantu Bilik/Room Attendants

1

2

3

4

5

6

Dobi/Laundry

1

2

3

4

5

Maklumat Asrama/Hostel Information

1

2

3

4

5

6


Penghargaan
Keselesaan/Comfort

1

2

3

4

5

6

Kebersihan/Cleanliness

1

2

3

4

5

6

Kebersihan Persekitaran/Cleanliness of hostel vicinity

1

2

3

4

5

6

Kemudahan Di Bilik Asrama/Room Facilities

1

2

3

4

5

6


KOMEN/COMMENT
Komen-komen dari sebarang aspek lain: Comment(s) regarding other aspects:

CADANGAN/SUGGESTIONS